Maandelijks archief: mei 2012

De Ontrafeling van de Kosmos – Brian Greene

Ook dit is een boek dat zich niet leent voor een korte beschrijving. Al eerder noemde ik het in een weblog. Fascinerend. De onderzoeken en theorieën zijn aanmerkelijk verder dan zo in het collectieve bewustzijn doorsijpelt. Ook hier zal ik af en toe iets toevoegen. Op dit moment is het thema: het verleden is even onvoorspelbaar als de toekomst. Het feit dat de Newtoniaanse fysica werkt, komt alleen van het feit dat materiële objecten uit oneindig veel kleine deeltjes bestaan, en dat zoveel deeltjes met elkaar een bepaalde waarschijnlijkheid met zich meebrengen.

 

Het hoofdstuk over tijd moet ik nog eens lezen, het is me niet helemaal helder.
Hoofdstuk 9, over unificatietheorieën gaat een stuk beter. En onverwacht actueel ook nog: recent was er nogal wat ophef over het ontdekken van het zg Higgs deeltje. Welnu,over het ‘Higgs-veld’ gaat dit hoofdstuk.
Zoals water een aantal fase veranderingen kan ondergaan, van ijs naar water naar waterdamp, zo kan ook het universum afhankelijk van de temperatuur verschillende eigenschappen hebben. In de eerste momenten was de temperatuur van het universum enorm hoog, zo hoog dat je niet meer op een nulletje meer of minder let. Het Higgsveld interacteerde toen niet met met de diverse subatomaire deeltjes. Door afkoeling echter wel. Het Higgsveld is in feite verantwoordelijk voor de moeite die gedaan moet worden om een voorwerp te laten versnellen. Door interactie met bepaalde deeltjes ontstaat deze moeite. Als je als Jan met de pet door een groep paparazzi heen moet, gaat dat erg makkelijk. Een foton is zo’n JmdP. Ben je Madonna, dan gaat dat een stuk moeilijker, dat is ongeveer het idee. Deeltjes en velden die nu, in het afgekoelde universum totaal verschillende dingen lijken, hadden in de eerste fase dezelfde eigenschappen, zijn dus uitingen van eenzelfde verschijnsel, zoals ijs, water en gas allemaal uit het H2O molecuul ontstaan.

Ik was negen toen ik moest trouwen – Nojoud Ali & Delphine Minoud

In Jemen woont een meisje, ongeveer 9 jaar oud. Het is een groot gezin, aanvankelijk met 1 moeder, daar komt later nog 1 bij. Beide dames zijn chronisch zwanger. De laatste vrouw wordt uiteindelijk aan haar lot overgelaten. Met opgroeiende dochters in een klein Islamitisch dorp ontstaan snel problemen. Niet zozeer door de dochters als wel door de hinderlijke mannetjes die er omheen lopen. Dit leidt uiteindelijk tot een zeer dreigend conflict met de lokale gemeenschap, waardoor de familie moet verhuizen naar de grote stad. Nojoud wordt, als ze 9 is, uitgehuwelijkt aan een man van ongeveer 30. Haar vader heeft bedongen dat hij haar niet zal benaderen tot een jaar na haar 1e menstruatie. Maar dat doet hij dus niet. Seksueel misbruik volgt, mishandeling en nog een aantal zaken. Naar school mag ze niet. Van haar schoonmoeder en zus heeft ze niets te verwachten, ook van haar ouders niet. De verstoten tweede vrouw van haar vader, waar ze een goede band mee heeft, adviseert haar om naar de rechter te gaan. Dat doet ze, en ze treft het, ze wordt serieus genomen. Een advocaat die betrokken is bij de rechten van vrouwen, neemt haar zaak aan. Vervolgens barst het mediacircus los, ze wordt wereldwijd bekend en ze wint haar zaak. Dit heeft grote gevolgen voor de wetgeving in Jemen, maar wordt ook gevolgd in andere Islamitische landen.

Zie ook deze samenvatting.

Eternity – Greg Bear

Dit boek is het vervolg op ‘Eon’. Er spelen een paar verhaallijnen naast elkaar. De aarde is zwaar beschadigd door de atoomoorlog, ‘de dood´. De bewoners van de Hexamon, de grote holle meteoriet, hebben besloten om de aarde te assisteren bij de wederopbouw. Dat valt niet mee, want het verschil in technologie is immens. Ze worden dan ook gezien als goden, of als bemoeials. Om diverse redenen besluiten de bewoners van de Steen (zo wordt de asteroïde ook wel genoemd) om de Weg weer te openen. De Weg is een soort inter- of transdimensionale tunnel, van waaruit je poorten kunt openen naar verschillende werelden, tijden, universa of dimensies. De Weg is er nog steeds, alleen de aansluiting met de Steen is er niet meer. Aansluiting heeft een zeker risico, want zullen de Jarts niet voor de deur staan? De Jarts zijn wezens die de Weg ook bevolkten en in oorlog raakten met de mensen.
Op de planeet Gaia, in een parallel universum, leeft Rhita, de kleindochter van Patricia, die in het eerste boek via een poort verdween uit de Weg, vlak voordat deze afgesloten wordt. Van haar grootmoeder heeft ze enkele geheimzinnige apparaten ge-erft. Daarmee is ze in staat om kleine poorten naar de Weg te openen. Als ze kans ziet om dit ook te doen, stromen de Jarts binnen en digitaliseren heel de wereld. Dat doen ze voor de eind intelligentie, een geestelijk wezen, een samensmelting van alle leven aan het eind der tijden. Diezelfde intelligentie vraagt om de vernietiging van de Weg.
Snapt u het nog? Het is een goed verhaal, maar je moet er goed bij blijven.
Ik denk dat de schrijver van Maya, zie een eerdere bespreking, dit boek gelezen heeft. In de wereld van ‘Eternity’ is de grens tussen virtueel en niet virtueel helemaal zoek. Je kunt je persoonlijkheid makkelijk kopiëren. Het echter belangrijk dat je af en toe kunt controleren op welk platform je draait. Stoffelijk/fysiek? In het stadsgeheugen? Dit levert boeiende mogelijkheden en onverwachte complicaties op. Een aanrader!

Compassie – Karen Armstrong

CompassieDit boek hebben we als Franciscaanse Beweging besproken. Door velen wordt religie gezien als de oorzaak van oorlog en geweld. Toch zou juist religie moeten bijdragen aan vrede en onderling begrip. Álle religies benadrukken dat compassie de ware spiritualteit is en ons in contact met God, Brahma, nirwana of tao brengt. Alle religies hebben hun eigen versie van een soort ‘Gulden Regel’: ‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’.

Armstrong bespreekt dit in 12 stappen:

 1. Meer weten over compassie
 2. Kijk naar uw wereld
 3. Compassie voor uzelf
 4. Empathie
 5. Mindfulness
 6. Actie
 7. Besef van onze beperkte kennis
 8. Hoe moeten we met elkaar praten?
 9. Zorg voor iedereen
 10. Kennis
 11. Inzicht
 12. Heb uw vijanden lief.

Bezoek ook vooral de website: Handvestvoorcompassie.nl

Internationaal kan ook: Charterforcompassion.org

De Franciscaanse Belofte – Mark Heirman

Franciscaanse belofteDe schrijver vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de Franciscaanse boodschap niet aanslaat, terwijl we toch in uiterst Franciscaanse tijden leven. Met veel verandering, oorlog, beschadiging van het milieu, honger en armoede. Het ligt niet aan de boodschap van Franciscus, maar aan wat er met de boodschap gedaan is, de afgelopen honderden jaren. De Franciscaanse beweging werd al snel overgenomen door de kerk, die vervolgens regels kon gaan dicteren. Er ontstonden kloosters, waarin de broeders en zusters zich konden terugtrekken, in plaats van zich in de wereld te storten. Er ontstond een duidelijke hiërarchie. En eerste orde Franciscaan stond boven een tweede orde Franciscaans (Claris) en die weer boven de derde orde. Die laatste groep betreft de ‘leken’ die volgens het Franciscaanse ideaal willen leven. De schrijver betoogt dat dit onderscheid uit den boze is. Als iemand celibatair in een klooster wil gaan zitten, dan is daar niets mis mee. Maar dat wil niet zeggen dat zij daarom hoger op een bepaalde ladder staan. De banden met de kerk moeten losser, en die kerk zou zelf eens moeten meegaan met de tijd in plaats van zich in te graven in middeleeuwse regels en dogma’s.
De belangrijke Christelijke (en dus ook Franciscaanse) beginselen zijn: Armoede, kuisheid en gehoorzaamheid.

Armoede: Vrijwillige armoede is een deugd, opgelegde armoede een ramp.
Kuisheid: Een leven waarin je seksualiteit wordt opgenomen in een duurzame en liefdevolle relatie, in welke vorm dan ook.
Gehoorzaamheid: Democratische en wederzijdse gehoorzaamheid. Luister naar elkaar.