Maandelijks archief: september 2016

The Hunger Games-1

De totalitaire staat Panem (Panamerican?) Bestaat uit 13 districten. 75 jaar geleden was er een grote opstand die met bruut geweld werd neergeslagen. Als straf legde Panem de Hongerspelen op: ieder jaar moesten alle districten een jongen en een meisje van tussen de 12 en de 18 leveren die elkaar tot de dood moesten bevechten. Er mocht slechts één overlevende zijn. Katniss Everdeen en Peeta Mellark worden geloot. De games zijn een gigantisch media spektakel.  De overlevingskansen nemen toe als je sponsors hebt, die je tijdens de spelen kunnen voorzien van een en ander. De spelen kunnen gemanipuleerd worden vanuit het regiecentrum. Er kan gifgas, vleeseters, vuurbollen etc worden toegevoegd. Deze keer lijken de spelen veel onrust te veroorzaken en president Snow probeert ze te zetten naar zijn hand. Dat lukt maar gedeeltelijk. Zowel Katniss als Peeta komen er vanwege de nieuwe spelregels door. De regisseur wordt gedwongen zelfmoord te plegen.

Dit schreeuwt natuurlijk om een vervolg. Er zijn er maar liefst drie!

2. Hunger Games – Catching Fire

New Scientist dec 2015: Themanummer ‘Het Brein’

Ik ga alles per hoofdstuk langs.

Allereerst een interview met Erik Scherder, hoogleraar Bewegingswetenschappen, ooit fysiotherapeut. Om goed cognitief te functioneren moet je bewegen. Een half uurtje en daarna 10 uren in de stoel, dat is echt te weinig. Er zijn voldoende goede onderzoeken die dit onderbouwen. En als je niet kunt bewegen door een verlamming of i.d. moet je alternatieven zoeken, die zijn er wel Muziek bijvoorbeeld.

Handleiding Brein

  1. Aandacht. Doe dingen met aandacht. Laat je niet afleiden door allerlei zaken. Soms kan het handig zijn om bv te studeren of te werken in een rumoerige omgeving (deed ik vroeger ook, voor mijn tentamens leren in het restaurant van Schiermonnikoog, werkte geweldig)!
  2. Werkgeheugen. Dat heb je dagelijks nodig bij het uitvoeren van verschillende taken. Het werkgeheugen is een concept, het is niet aan te wijzen ergens in je hersenen. Een goed functionerend werkgeheugen is belangrijker voor een Academische carrière dan IQ. Je kunt het trainen.
  3. Logisch en rationeel denken. Vraagt enige training. Er zijn wel argumenten om te denken dat met name de linker prefrontale cortex hier een rol speelt. Emotie is niet noodzakelijk tegenstrijdig met logisch denken, soms faciliteert het, denk aan zg ‘onderbuikgevoelens’,  die moet je zeker serieus nemen.
  4. Leren. Een vaag, algemeen stukje. Na het leren jezelf direct toetsen. En blijf bewegen, dat werkt het best.
  5. Kennis. Met name de temporale kwab speelt een rol bij het bewaren en hanteren van kennis. Men spreekt ook wel over het ‘Semantisch geheugen’. De feitjes en de weetjes, de betekenis van woorden en begrippen. Het is mogelijk dat het geheugen vol loopt. Als je oud bent en altijd veel gestudeerd hebt kan er op een moment niets meer bij. Deze stelling gaat mi uit van een bepaalde visie op geheugen. Ik geloof er niets van en dat is dan een functie van mijn rechter temporaalkwab. Mooi klaar mee!   🙂
  6. Creativiteit. Daarover is niet zoveel te melden. Er is een zekere mate van erfelijkheid. Je moet je brein in ieder geval vullen met voldoende gegevens en dan afwachten of er iets op-plopt. Dat is eigenlijk wel de kern. O ja, ben je een ochtendmens, dan komen de creatieve ideeën vooral ’s avonds.
  7. Intelligentie. Dat is helaas nogal erfelijk. Uit een ander artikel wil ik nog wel even toevoegen dat een hoog IQ niet automatisch een goede rationaliteit geeft. IQ moet je leren gebruiken. Je kunt met een hoof IQ de meest bizarre gedachten ondersteunen. Met het ouder worden neemt een bepaalde vorm van IQ toe, je ziet sneller patronen.
  8. Bioritmiek. Concentratie is des morgens niet het best. Creativiteit weer wel. Als ons brein onder de 37 graden komt, werkt het slechter. Dat is normaal in de vroege ochtend het geval.

Die intelligentie, voor wat het waard is, heeft te maken met aan de ene kant je kunnen concentreren op een taak, en aan de andere kant intuïtie.  Intuïtie maakt grote hoeveelheden kennis beschikbaar. Maar dan moet je je ook afvragen of die intuïtie klopt met de feiten. En er niet blind achteraan hollen.

Er wordt een globale anatomie van de hersenen beschreven. Daarvoor kun je terecht in een goed anatomieboek. Sla ik over.

 

Fürstenau

Een jaar geleden was ik al eens in Fürstenau geweest. Het is een leuk plaatsje met een klein centrum. De echte kern is toch wel het slot met daaromheen een park met enige Denkmale voor de gesneuvelden in de oorlog en voor de vermoorde Joden van Fürstenau. 

The Last Answer – Isaac Asimov

Voor iedereen die wil weten hoe het zit: lees dit korte verhaal:

The Last Answer by Isaac Asimov — © 1980

Murray Templeton was forty-five years old, in the prime of life, and with all parts of his body in perfect working order except for certain key portions of his coronary arteries, but that was enough.

The pain had come suddenly, had mounted to an unbearable peak, and had then ebbed steadily.  He could feel his breath slowing and a kind of gathering peace washing over him.

There is no pleasure like the absence of pain – immediately after pain.  Murray felt an almost giddy lightness as though he were lifting in the air and hovering.

He opened his eyes and noted with distant amusement that the others in the room were still agitated.  He had been in the laboratory when the pain had struck, quite without warning, and when he had staggered, he had heard surprised outcries from the others before everything vanished into overwhelming agony.

Now, with the pain gone, the others were still hovering, still anxious, still gathered about his fallen body –– Which, he suddenly realised, he was looking down on.

He was down there, sprawled, face contorted.  He was up here, at peace and watching.

He thought: Miracle of miracles!  The life-after-life nuts were right.

Verder lezen…

The Ghost Brigades – John Scalzi

ghostbrigadesAls een boek goed bevallen is en is een tweede deel, dan is de verleiding om die ook te lezen erg groot. Ik ben opnieuw bezweken voor die verleiding en heb deel 2 van ‘The Old Man’s War’ gekocht. De hoofdfiguur uit deel 1, John Perry, komt niet meer voor, alleen zijn naam wordt een paar maal genoemd. De hoofdpersoon is nu Jared Dirac samen met Jane Sagan, die ook een grote rol in deel 1 speelde.
Dirac wordt apart gekloond om de herinneringen van Boutin te kunnen inzien. Het bewustzijn van deze man, die als verrader wordt gezien, is gekopieerd, maar alleen via een echt brein toegankelijk. Jared Dirac zit voortdurend met een mix van zijn eigen gedachten en die van Charles Boutin. Op een zeker moment komt hij in contact met Boutin, die Dirac vertelt dat hij (Dirac) een slaaf is, gekloond om te vechten zonder vrije wil. De Koloniale Defensie Macht is de oorzaak van alle strijd. De Aarde wordt als soldaten leverancier met opzet onwetend gehouden. Alle intelligent leven in de regio zijn in Conclaaf hoe ze de onderlinge vrede kunnen bewaren en hoe ze de KDM kunnen beteugelen. Boutin heeft een plan bedacht hoe de KDM te ontmantelen, maar dat zal miljarden het leven kosten. Dirac doodt hem en komt daar zelf ook bij om het leven.
Het boek is soepel geschreven, leest makkelijk weg. Ik heb ze beter gelezen, maar dat neemt niet weg dat ik ook deze wel kan aanraden. In zijn nawoord noemt de auteur alle schrijvers waarvan hij de ideeën heeft ‘gejat’. Een mooie oplossing van een onvermijdelijk verschijnsel. In de SF wordt het steeds moeilijker om een compleet nieuw idee te bedenken. De verhalen kunnen origineel zijn, de technologie is bijna allemaal al een keer bedacht.

Old Mans War – John Scalzi

oldmanswarEerder noemde ik al de hoeveelheid ruimte oorlogen waarmee je in de science fiction belaagd wordt. Een enkele keer zit daar toch wel iets leuks bij, ik vind dat dat bij dit boek wel het geval is. De hoofdpersoon, John Perry woont op Aarde en is 75 jaar. Zijn vrouw is overleden. De Aarde is vol, de meeste grondstoffen zijn op. De meeste aardbewonders weten vrijwel niets over de ruimte koloniën waar en wat daar gebeurt. Wel heeft de Koloniale Federatie op aarde kantoren. Vanaf je 75e kun je je daar aanmelden  als militair bij de kolonialen. Je krijgt een nieuw en verbeterd lichaam van 25 jaar. John Perry doet dat en inderdaad zijn bewustzijn en geheugen worden verplaatst naar een nieuw, groen lichaam. Groen omdat er chlorophyl is is verwerkt. Er stroomt ‘Smartblood’ door zijn aderen, in zijn hersenen zit een ‘Brainpal’ verwerkt. Het blijkt dat in de regio veel intelligente rassen wonen die allemaal oorlog hebben over diverse planeten. Perry gaat een glanzende militaire carriëre tegemoet. Als hoofdpersoon van dit boek leeft hij nog op de laatste bladzijde, maar de sterfte onder zijn collega’s is erg hoog.

Een leesbaar en pakkend verhaal.

Transcendence

De hoofdpersoon is een computergeleerde die bezig is met het ontwikkelen van Artificial Intelligence, AI. Hij wordt ernstig ziek en hij dreigt te overlijden. Zijn vriendin is op de hoogte van zijn laatst research (het inscannen van het brein van een aapje) en wil dat nu op haar geliefde toepassen. Ze doet het en het lukt. Maar zijn brein heeft nu toegang tot het worldwide web en in korte tijd maakt hij zijn vriendin ongelooflijk rijk. Hij bemoeit zich overal mee. Hij geneest mensen en neemt ze daarna onmiddellijk op in zijn kring. Eigenlijk assimilatie a la Borg, maar dan zonder inbouw apparatuur. Hij communiceert zelfs met zijn vriendin via geassimileerde mensen en die heeft daar geen goed woord voor over. Oud collega’s en een actiegroep maken zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen. Hij is namelijk bezig de hele wereld over te nemen om deze vreedzaam en mooi te maken.
Het is een interessante film, een aanrader.