Maandelijks archief: september 2017

Misquoting Jesus – Bart Ehrman

In zijn vorige boek ging het vooral om de vraag: hoe komen we aan alle Bijbelboeken? Er waren heel veel waarom juist deze en geen andere? In dit boek gaat het om de NT boeken die in de Bijbel staan. Dat zijn niet de originelen. Dat zijn vertalingen van kopieën van kopieën van kopieën van … . Bij dat kopiëren zijn fouten gemaakt. Meestal per ongeluk, soms met opzet. Dat kon zijn omdat de afschrijver iets wilde verbeteren, verduidelijken of om iets eenvoudiger te maken, of om kritiek van heidenen weg te nemen, of omdat de tekst niet strookte met de gangbare theologie etc etc. Interessant, bij het schrijven van deze tekst merk ik dat ik schrijffouten maak, zo gaat dat dus. De invloed van die veranderingen is soms groot geweest. Zo zijn de uitspraken van Paulus over de rol van de vrouw in de kerk niet van hem. In zijn tijd waren vrouwen zeer actief in de kerken.Het enige wat Paulus van ze vroeg was bij openbare optredens het hoofd te bedekken. Niets meer, niets minder. Kijk eens wat dat eeuwen lang voor vrouwen heeft betekent, deze toevoegingen! Zo is bijvoorbeeld dit jaar pas bij de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk (GKV) besloten dat vrouwen ook kerkelijke ambten mogen hebben. Dat zal intern ook wel de nodige beroering geven. Bijbels gezien onnodig, aldus Ehrman.
Lezen is interpreteren, iets verduidelijken is interpreteren. Interessant is dat de evangelisten dat ook doen. Lukas heeft voor een groot deel Markus als bron. Maar aan sommige verhalen en uitspraken geeft hij een andere draai.
Het is een schitterend boek dat leert relativeren. Een tekst spreekt niet zelf, degene die het leest die spreekt. Het idee om de Bijbel als volledig geïnspireerd te beschouwen, is met de inzichten uit dit boek niet te handhaven. Geschreven tekst, vooral als die onfeilbaar is, moet met de nodige reserve bekeken worden. Als je dat niet doet, leidt dat tot problemen, denk daarbij aan Islamitische fundamentalisten, maar ook aan de vreselijke oorlogen die in Europa hebben gewoed als gevolg van religieuze verschillen, bijvoorbeeld de dertig jarige oorlog.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Chains of Command – Marko Kloos

Deel 4 uit de serie. De Aardse ruimte is volledig ingenomen door de zogenaamde ‘Lankies’,  buitenaardse wezens van een groot formaat met evenredige ruimteschepen. Moeilijk te bestrijden. De mensheid is volledig teruggedrongen op de Aarde zelf. Mars en alle andere koloniën zijn veroverd. In dat proces is de president van de Noord Amerikaanse Alliantie met al zijn ruimteschepen gevlucht, de Aarde aan zichzelf overlatend. Dit deel gaat over de poging om deze deserteurs te vinden en de schepen en aanverwant materieel weer terug te krijgen voor de Aarde. Hoewel best wel een aardig gegeven gaat vrijwel het hele verhaal over wie op wie schiet waarmee en waar en wie er allemaal sneuvelen en hoe verdrietig dat is.

De schrijver heeft zich erg goed ingeleefd in het militaire jargon ( veel ‘fuck’), rangen, bewapening etc. Een groot deel van het verhaal gaat dan ook op aan wie op wie schiet met wat, wat het gevolg is en hoe sneu als weer wat militairen gedood zijn, vooral als het zinloos gedoe is van Aardlingen onderling.

Hoe dan ook, de achtergelaten Aardlingen zien kans om de gedeserteerde vloot te traceren en terug te veroveren. De schepen zullen worden ingezet tegen de ‘Lankies’.

Op zich heeft de schrijver een heel aardig thema bedacht.  Aanvankelijk een bijna eeuwig durende oorlog tussen de grote aardse machtsblokken in de ruimte, dan de buitenaardse bedreiging die de blokken naar elkaar drijft. Je kunt je werkelijk afvragen hoe een oorlog, nog voor de Lankies betaald kan worden. Er is geen economie die dat ondersteund. Het gaat om triljarden dollars, euro’s en wat nog meer terwijl het grootste deel van de bevolking in getto-achtige constructen woont. En die kosten alleen maar geld, geven niets uit.

Op den duur heb je de verhaallijn wel gezien. Het listige is echter dat je na het lezen van deel zoveel nieuwsgierig bent naar het verdere verloop. Daar hebben ze bij Amazon rekening mee gehouden, want ieder verder deel is duurder.

Opmerking in het algemeen: het lijkt er op dat het grootste deel van de nieuwe SF over invasies gaat, imperia die met elkaar slaags raken. Veel (pseudo) militair gedoe. Niet origineel meer.

The Sword of Goliath – Anthony Jones

De titel kwam ik tegen bij ‘Goodreads’. Iemand schreef dat ondanks aanvankelijke twijfel best wel een aardig boek was. De hoofdpersoon in dit verhaal is ene Jake, van Jakob. Hij zit in de gevangenis, levenslang vanwege de moord op zijn vrouw. Hij is echter onschuldig. De moord werd gepleegd door een demon met de naam Soltar, een gevallen engel. Maar dat weet Jake niet. Na 3 jaren krijgt hij een celgenoot, het klikt onmiddellijk. Deze celgenoot, Stephen, vertelt na enige tijd dat Jake een halve engel is en hij laat hem ontwaken. In deze wereld zijn nog steeds de nakomelingen van de gevallen engelen, de goeden dat zijn de Shaddai en de slechten de Grigori. Nu hij eenmaal ontwaakt is, is zijn waarnemingsvermogen ook toegenomen. Hij ziet bij de Shaddai een witte aura, bij de Grigori een groene, ook als de betrokkenen nog niet ontwaakt zijn, dus geen idee hebben waar dit over gaat. Verder kan hij in de geest naar het ‘Grensgebied’, dat is de wereld tussen hemel en aarde. Hij treft daar zijn vrouw, die teruggekomen is uit de hemel om hem te helpen. Want aan Jake de taak om het Zwaard van Goliath terug te vinden. Om uiteindelijk te kunnen winnen van de Boze, zijn er een stuk of 12 artefacten nodig, waaronder dus dit zwaard, maar ook de Boog van Jonathan en nog meer. Het lijkt een beetje op een computerspel. Ondertussen is een politieman (Sam) bezig alle vreemde gebeurtenissen te onderzoeken, hij komt tot de conclusie dat er occulte zaken spelen. Hij zoekt hulp bij een professor in occulte zaken. Die professor is natuurlijk vrouw, jong en bloedmooi en in het volgende hoofdstuk hebben ze al een relatie. Het verhaal speelt zich wisselend af in transdimensionele gebieden en gewoon op aarde. Allerlei Oudtestamentische figuren treden op, zoals Samuel, Michael, de heks die voor Saul de geest van Samuel opriep etc.
De afloop laat zich raden. Dit boek is het eerste van de schrijver. Dat meenemende, denk ik dat hij knap werk heeft geleverd. Maar de personages zijn allemaal wat tweedimensionaal (hoewel het verhaal zich in meerdere dimensies afspeelt), of slecht of goed. Ik denk niet dat ik het tweede deel ga lezen.

Bewaren