Auteursarchief: vahista

Over vahista

Ik lees graag en veel. Deze blog helpt mij om overzicht te houden over al het gelezene. Reacties zijn ook plezierig.

Poort van Ivrel

Dit boek moet zeker 30 jaren in mijn boekenkast hebben gestaan, pas nu (mei 2021) ben ik gaan lezen. Dit is het eerste boek van deze schrijfster.Het begint met een geschiedenis van buiten de tijd. Het volk van de Qhal ontdekte ergens in het heelal een poort die ze na bouwden, deze poort kon iemand verplaatsen naar elke willekeurige plaats en tijd van het heelal, mits er een tegenpoort was. Met hun ruimteschepen brachten ze de poorten overal. Toen dat eenmaal klaar was, waren de ruimteschepen niet meer nodig. De Qhal trokken zich nergens wat van aan, hetgeen verscheuring van de tijd gaf. Iemand moet ze sluiten…

Het verhaal maakt gebruik van een ‘Ban van de Ring-achtige’ sfeer, de gebruikte namen lijken er sterk op. De bastaard zoon van een belangrijke clanleider (zijn naam is Vanye), wordt verstoten omdat hij zijn halfbroer gedood heeft. Iedere edele kan hem nu als slaaf in dienst nemen voor de duur van 1 jaar. Hij treft Morgaine, die op zoek is naar de poorten en net ergens 100 jaar heeft overgeslagen, ze kwam net bij een grote veldslag vandaan, waarbij een complete clan (dat weet Hij na 100 jaren) gedood is. Achteraf niet gedood in de slag, maar weggezogen door een vacuum dat uit de Poort kwam.

Tussen Vanye en Morgaine ontwikkeld zich een moeizame relatie, die groeit vanuit slaaf-meesteres naar partner in de queest, mogelijk meer.

Hoewel ik er zelf alleen maar van kan dromen om ooit zo’n boek te schrijven, moet ik zeggen dat ik na driekwart gelezen te hebben het ook allemaal wel gezien had. Snel naar de laatste paar bladzijden, klaar.

Aardig, maar niet meer dan dat. Ik heb wel andere boeken van haar gelezen, die waren echt beter.

New Scientist Special 2019 -The Brain

Intelligentie

Intelligentie wordt gezien als het vermogen om logisch te kunnen redeneren, leren, plannen en problemen te kunnen oplossen. Mensen die goed zijn in een van deze vaardigheden, zijn dat meestal ook in de andere. Het wordt ‘algemene intelligentie’ of ‘g’ genoemd. Emotionele intelligentie is een mengsel van g en persoonlijkheid. Creativiteit is gerelateerd aan ‘g’: er is een lineair verband tot een IQ van 120, daarna wordt het onduidelijk. Onderwijs is tot nu toe de enige interventie die het IQ kan verhogen (iets dat niet te streng moet zijn, las ik in de Volkskrant, dat is niet woke en vooral racistisch, typisch voor witte mannen). Het is verder sterk genetisch bepaald. IQ testen zijn betrouwbaar, dat is niet het geval met de korte testjes op internet. Het IQ van bv geadopteerde kinderen correleert meer met de biologische dan met de adoptiefouders. Ongeveer 50% van het verschil in IQ is genetisch bepaald. Genen willen overigens niet zeggen dat je ook een bepaald IQ gaat krijgen, maar bepalen wel een soort bovengrens.

Negatieve invloeden zijn o.a. voedingsdeficiënties, darmparasieten, loodvergiftiging etc.

  • Het boosaardig genie: psychopaten hebben meestal een beneden gemiddeld IQ maar manipuleren zich naar de top.
  • Mensen met een hoog IQ zijn vaak bijziend: dat komt doordat er veel gelezen wordt, maar er kan ook een genetische link zijn. Dit verschil verdwijnt met de komst van ‘tablets’ en smartphones.
  • Verstrooide professor: niet erg gekoppeld aan IQ.
  • Mensen die er goed uitzien zijn meestal ook intelligenter.
  • Tijdens de zwangerschap neemt het hersenvolume af en wordt het korte termijn geheugen slechter, dit herstelt zich na de zwangerschap.
  • Een erg hoog IQ is gerelateerd aan bipolaire stemmingsstoornis.

 De grootte van de hersenen is niet sterk gecorreleerd aan intelligentie, de hersenstructuur wel. Die structuur verschilt tussen mannen en vrouwen. Er is geen verschil in IQ tussen mannen en vrouwen, mannen komen echter meer voor aan beide uiteinden van het IQ spectrum.

Cognitieve achteruitgang

Het idee dat ouderdom gepaard gaat met verlies van hersencellen en dus cognitieve achteruitgang is niet correct. Het is een leer effect. Als je alles al gezien hebt en weet hoe het zit verslapt de aandacht daarvoor. Dus allerlei ‘achtergrond details’ worden minder waargenomen, zijn minder interessant. Het is daarom belangrijk om actief te blijven en nieuwe dingen te doen.

Dementie

De twee meest voorkomende vormen zijn Alzheimer en vasculaire dementie. De kans op dementie neemt toe met de leeftijd. Echter, het lijkt erop dat de kans de afgelopen 100 jaren kleiner is geworden. DIt heeft mogelijk te maken met een betere voeding, beter onderwijs en minder armoede. Brein stimulerende activiteiten en een goed sociaal leven hebben ook een preventieve werking. Zorg voor gezonde bloedvaten, beweeg regelmatig. 

Schizofrenie en medicatie

Ondervoeding komt in het westen niet zoveel meer voor. In het begin van de 20e eeuw in Engeland werd bijna de helft van de voor militaire dienst opgeroepen jonge mannen afgekeurd vanwege dit gegeven. Eigenlijk is dit een artikel met algemeenheden en open deuren.

Volgens dit artikel is het gebruik van een antipsychoticum in de acute fase nuttig, maar langdurig gebruik desastreus. Langdurig gebruik verhoogd het risico op suicide. Vòòr het bestaan van antipsychotica was het aantal suïcides bij schizofrenen en de doorsnee bevolking gelijk. Na een paar weken wordt de motoriek houteriger, ontstaan tics en spasmen in het gelaat en ontstaan geheugen- en concentratieproblemen. Een onderzoek door Lex Wunderink toonde aan dat mensen dies slechts kort een antipsychoticum gebruikten, een aanmerkelijk kleinere kans op relaps hadden (40 versus 18 %).

Het is ook nog geen uitgemaakte zaak of dopamine iets met schizofrenie te maken heeft. Belangrijk, aldus het artikel, is Cognitieve Gedragstherapie. Daarvan genees je niet van schizofrenie, maar je leert er mee omgaan. Het lijkt mij dat je dan niet al te erg moet wanen, want dan werkt niets.

Het gaat in dit artikel over een vorm van focale epilepsie, nl in de insula. Deze vorm uit zich o.a. door extatische gevoelens, vrede, blijdschap, eenheid etc. In veel gevallen lijkt het op religieuze ervaring. Het achterste deel van de insula geeft normaal informatie over objectieve zaken, zoals lichaamstemperatuur. Het voorste deel produceert subjectieve gevoelens over de lichaamstoestand en emoties. Er wordt gespeculeerd dat het ‘bewuste zelf’ hier wordt gevormd. 

Epilepsie

De vraag wordt gesteld of mystici een hyperactieve insula hebben. Dit is een ‘Wij zijn ons brein’  standpunt. Via het blok hiernaast wordt je naar Wikipedia geleid, waar men spreekt van Geschwind syndroom. In dit artikel heeft men het over Dostojevski syndroom. Dat gaat gepaard met hypergrafie, veel schrijven. Je snapt dan ook waarom zijn boeken zo dik zijn.

Psychobiotica

Er zijn sterke aanwijzingen dat darmbacteriën de stemming kunnen beÏnvloeden. De nervus vagus speelt hierbij een belangrijke rol. Omdat voeding invloed heeft op de bacteriële samenstelling van de darm, is het logisch dat voeding de stemming, direct of indirect kan beïnvloeden. Er zijn nog veel meer zaken die microbioom beïnvloed worden. Bij bijen, las ik net, heeft een volk dezelfde darmbacteriën en onderscheidt daardoor  eigen van niet-eigen.

Depressie

Behandelings resistente depressie komt steeds meer voor. De gangbare antidepressiva werken onvoldoende. Fluoxetine (Prozac) is een duidelijk voorbeeld. Er werd van uitgegaan dat te lage serotonine spiegel voor depressie verantwoordelijk is. Dit blijkt niet het geval. Nieuwe behandelingen: elektrische en magnetische breinstimulatie lijken effectief, ook ketamine lijkt goed te werken. Het blokkeert glutamine receptoren waardoor de concentratie stijgt, dendrieten en synapsen reageren daar goed op.

Jeugdherinnering

Van vòòr het 3e levensjaar herinneren de meeste volwassen mensen zich niets. Kinderen van die leeftijd herinneren zich wel dingen, maar die verdwijnen. Waarom? Twee hersenstructuren spelen een rol bij het opslaan van herinneringen: de prefrontale cortex en de hippocampus. De hippocampus speelt een rol bij het omzetten van ervaringen in het lange termijn geheugen en die is nog niet voldoende ontwikkeld om lange termijn herinneringen vast te houden. Zelfbewustzijn speelt ook een belangrijke rol, evenals de taalontwikkeling. De manier waarop ouders tegen hun kinderen praten. Het is dus een complex van factoren. Ook de cultuur speelt een belangrijke rol. Welke functie heeft de geschiedenis daar? Interessant!

Het brein van zwangeren

In verschillende onderzoeken vermeldt 80% van hen dat ze meer moeite hebben met het onthouden van telefoonnummers en het correct formuleren van complexe zinnen.

Ratten worden iets slechter in doolhoven, maar na de geboorte van de pups worden ze aanmerkelijk beter dan dan niet zwanger geweeste ratten. Moederratten durven ook meer, minder angst, minder stresshormonen. Minder hersenactiviteit gerelateerd aan angst, o.a. de amygdala.

Bij mensen worden de hersenen aan het eind van de zwangerschap kleiner, maar dat is niet blijvend, binnen 2 jaren is de grootte weer als van ouds. In het laatste trimester zijn vrouwen minder gestresst door remming van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as. Bij uitdaging zijn ze agressiever, zijn brutaler en emotioneel stabieler. Ze zijn gevoeliger voor zorgen van anderen. Oudere moeder ratten zijn snellere leerders, motorisch sneller dan ‘maagdelijke’ vrouwtjes ratten. Tot zover enige opmerkingen uit dit artikel.

Zijn mannenhersenen anders dan vrouwen hersenen?

Tot voor kort was dat een voldongen feit. Zo zou het corpus callosum bij vrouwen groter zijn dan bij mannen, want vrouwen hebben een betere communicatie tussen beide hersenhelften. Dat blijkt allemaal erg betrekkelijk. Volgens de schrijver zijn de hersenen erg plooibaar en veranderen onder invloed van wat de eigenaar meemaakt. Bij verschillende rolverdeling tussen mannen en vrouwen zul je dan ook verschillen in hersenstructuur vinden. Maar gelukkig (het spat van de bladzijden af) zien we het nu beter en weten we dat er geen verschil is. Het is heel woke. De schrijver weet nog niet wat de echte oorzaak is van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in technische vakken. Als het gaat om kaartlezen zijn mannen en vrouwen even goed. Er zijn meer mannelijke dan vrouwelijke autisten, de schrijver vraagt zich af waarom alle vrouwelijke autisten niet gediagnosticeerd worden, want er zijn geen verschillen. Hoewel ik geen specialist ben op dit terrein, heb ik toch een beetje het gevoel dat dit soort onderzoeks resultaten ook wel wat beïnvloedt worden door de heersende moraal. 

Bewustzijn

Vier bijdragen over dit thema: Het eerste artikel dat je alleen kunt zeggen wat bewustzijn is als je een bewuste machine kunt bouwen en beschrijft wat je er allemaal voor nodig hebt. Een aanrader als je plannen in die richting hebt.

Het tweede artikel behandelt een nieuw soort neuron (dat is het waarschijnlijk): het Von Economo Neuron (VEN). Die komen -behalve bij mensen- vooral bij diersoorten voor die zichzelf in de spiegel herkennen, zij hebben een vorm van zelfbewustzijn, is het idee. Deze neuronen zouden een rol spelen bij sociaal gedrag. Even verder denkend, zou dit gedrag ontstaan zijn in voedsel vinding en jacht, vroeg in de evolutie. Afkeer van mensen of genegenheid heeft volgens de schrijver eigenlijk dezelfde emotie. Je walgt van bitter voedsel of van een bepaald mens. Verder hebben mensen met autisme te veel of te weinig van deze neuronen. De link met bewustzijn is mij niet helemaal duidelijk.

Het derde artikel vraagt zich af hoe een volledige narcose een volledige uitschakeling van het bewustzijn kan geven. Wat er biochemisch met bepaalde eiwitbinding en vet oplosbaarheid gebeurd is wel duidelijk. Maar verder? Uit een onderzoek komt naar voren dat in narcose alleen de primaire sensorische schors het nog doet, maar die kan zijn input niet kwijt. ‘De brief wordt wel bezorgd, maar niemand komt hem ophalen’. Ook het spraakcentrum doet nog wel iets, maar kan de input niet kwijt. Dat betekent dan dat patiënten bij wie in diep coma het spraakcentrum reageert dus niet noodzakelijk bewust is.

Het vierde artikel is wat complexer om samen te vatten. Bewustzijn is een proces dat kan ontstaan bepaalde fysische systemen. ‘Fysicalisme’ noemt de schrijver dat. Bewustzijn is ook de manier waarop informatie voelt als het op een bepaalde manier verwerkt wordt. 

Het moet plaatsvinden in een sterk onderling verbonden geheel. Het Cerebelleum (Kleine hersenen) is bv niet bewust. Het levert bepaalde informatie naar de grote hersenen. Eenrichtingsverkeer dus en daardoor geen bewustzijn. HEt feit dat iets of iemand antwoord kan geven op vragen wil ook niet zeggen dat er bewustzijn is. Eenrichtingsverkeer. Er wordt gesproken over ‘P-zombies’. Dit uitgangspunt is geformuleerd in de Integrated Information Theory (IIT). Deze theorie speelt ook een rol wanneer bepaalt moet worden of een volledig geparalyseerd persoon wel of niet bewust is. Dat schijnt te werken. 

Bewustzijn heeft te maken met sterk interactieve circuits, die dat alleen kunnen in een zeer strak gereguleerd milieu. Bij mensen is er dan ook niet veel voor nodig om het bewustzijn te verliezen. In de quantummechanika speelt bewuste observatie een rol. Wat zegt dit over de observator? Interessant!

Saga of the Seven Suns 1: Hidden Empire – Kevin J. Anderson

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is sevensuns1-210px.jpg

Dit boek was mijn eerste eboek, gekocht bij een bedrijf waarvan ik de naam niet meer weet. Met DRM, toen een nieuw fenomeen voor mij. Ik las het boek op mijn PDA. De andere 6 boeken kocht ik daar ook. Later kocht ik nog twee eboeken bij Bohn, Stafleu van Loghem. Je kon die boeken 3x overzetten. Op een zeker moment had ik een nieuwe PDA nodig. De boeken moesten overgezet naar het nieuwe apparaat, een lastige procedure. Uiteindelijk kon ik de boeken niet meer gebruiken. Dat was het moment dat ik DRM als een vorm van diefstal ben gaan zien, uitgevonden om mensen die betalen voor hun boeken te straffen en uit te buiten. Dit boek dat ik nu voor de tweede keer lees, heb ik zonder slecht geweten ergens gedownload, ik heb er voor betaald. DRM is diefstal!

Het boek: Anderson zet een interessante wereld neer. Het universum lijkt een soort provincie te zijn geworden, redelijk overzichtelijk. Het verhaal speelt zich uitsluitend af in onze Melkweg, onze spiraal arm. Een korte schets van de startsituatie: De mensheid is voor een groot deel verenigd in de Hansa. De planeet Theroc, waar het wereldwoud groeit, is zelfstandig. Het woud is telepathisch, er wonen mensen die een symbiotische relatie met de bomen hebben opgebouwd. Dan heb je nog de Roamers, ook zelfstandig. Ze hebben geen thuisplaneet maar leven meestal in asteroïden gordels, ze zijn georganiseerd in clans. Dan is er nog her Imperium van de Ildirans. Zij zien er ongeveer menselijk uit, zijn licht telepathisch. Zij hebben de mensheid op weg geholpen met hun sprong naar de sterren. Dan het je nog de Klikis robots die rondzwerven, restanten van een al lang verdwenen beschaving. Wat moeten ze hier? Ten slotte een onbekend ras dat lijkt te leven in de dikke atmosfeer van grote gasreuzen. Ze vallen de mensheid aan, nadat deze een gaswereld heeft omgezet in een mini zon, niet wetende van het bestaan van de `Hydrogues’, zoals ze genoemd worden.

Ik lees dit met plezier. Spannend, goed verteld. Er is veel aandacht voor de diverse individuen in het verhaal. Wat is hun rol, wat zijn hun overwegingen en belangen?

The ‘Forgotten Earth’ trilogy – M.R. Forbes

Dit is mijn eerste bericht in het nieuwe ‘Gutenberg’ schrijfsysteem van WordPress. Het is vreeslijk, maar ze laten je geen keus. Deze trilogie begint met een ‘Generatieschip’. Omdat het op de Aarde niet goed ging en er een oorlog was, werden verschillende generatieschepen de ruimte ingestuurd met duizenden kolonisten die over een paar honderd jaren elders in het heelal een nieuwe start moeten maken. Maar dit schip is wel heel erg lang onderweg. Het blijkt dat het schip nooit vertrokken is en nog steeds, hermetisch afgesloten op de Aarde ligt. Maar dat duurt niet lang meer …

Buiten het schip is het een hel. De beschaving is compleet ingestort, veel mensen zijn uitgesproken sadistisch, egoïstisch en wat dies meer zij. Overal zijn er nog opslagplaatsen voor wapens en die worden gretig gebruikt. Er leeft een agressief, blijkbaar buitenaards soort op Aarde, zeer agressief, laag intelligent.

Ziehier de achtergrond van het verhaal. Het is spannend, ook wel een beetje origineel zo hier en daar. Verder één groot bloed -en andere vloeistoffen- bad. De hoofdpersoon is een aimabele man met de moraal van Batman uit de jaren 60. Iedereen die met hem bevriend raakte, op één na, overleefde het niet. Het einde is relatief goed. Iedereen is blij, lacht, net als aan het einde van een film. Desondanks, ik heb in 1x uitgelezen, niet met tegenzin.

Die Haarteppichknüpfer – Andreas Esbach

In een geïsoleerd deel van de Melkweg worden op verschillende planeten tapijten geknoopt uit de haren van vrouwen. De knoper is een man, die bij voorkeur met meerdere vrouwen trouwt die verschillende haarkleur hebben. Daarnaast nog bijvrouwen etc. De economie is gebaseerd op dit bedrijf. Eens in de zoveel tijd worden de tapijten opgehaald. De mensen zijn de overtuiging toegedaan dat dit een geschenk is voor de Keizer, een mythische figuur met goddelijke eigenschappen.  Hij hangt al die tapijten ter decoratie in zijn paleizen. Maar is dat werkelijk zo?

Bijzonder origineel verhaal tegen de achtergrond van een onvoorstelbaar groot en machtig Imperium. Het verhaal wordt geschreven vanuit de optiek van verschillende personages. Een aanrader!

Eines Menschen Flügel – Andreas Esbach

De planeet waar dit verhaal speelt heeft een dikke wolkenlaag, je kunt de sterren niet zien, de zon ook niet, maar het is wel dag en nacht. De bevolking is menselijk, maar met vleugels. Ongeveer 1000 jaren geleden zijn de voorouders (‘Ahnen’) op deze planeet geland met een sterrenschip, de Heimstatt. Omdat de het oppervlak van de planeet bezaaid is met vleesetende planten, de Margors, hebben de voorouders hun nazaten genetisch gemanipuleerd: ze hebben vleugels, worden niet zo groot en zijn behoorlijk sociaal. Iedereen woont in enorme bomen, een dorp heet dan ook ‘nest’.De voorouders hebben veel boeken nagelaten over hoe men het leven moet vormgeven, met uitleg over van alles en nog wat. Er is een verbod op het maken van machines, want dat geeft uiteindelijk alleen maar ellende. Er is een geheime orde die er op toeziet dat er geen machines worden ontwikkeld. In het verhaal wordt duidelijk dat de voorouders op de vlucht waren voor het Imperium, een immens groot Imperium met erg weinig persoonlijke vrijheid.

Dit is de achtergrond van het verhaal. Een schitterend verhaal met veel aandacht voor de individuele karakters. Je leest hoe een persoon bij een bepaalde gebeurtenis betrokken raakt, daarna lees je hoe een andere persoon erbij betrokken raakt, en eventueel ook nog een derde. Die stijl herhaalt zich. In de verhalen van Eschbach komt het Imperium vaak terug als een Moloch van ongekende grootte en een Imperator die onsterfelijk is. Hoe hij dat werd is een geheim dat alleen de Imperator weet.

De verhalen van Eschbach die ik tot nu toe gelezen heb zijn bijzonder origineel, spannend met aandacht voor de karakters. Wel veel toevalligheden, maar zonder dat werkt er niets. Een aanrader!

Roodbaard

Vanaf ongeveer 1965 was ik abonnee van de PEP, het op één na beste stripblad ooit (ik vond Kuifje beter, maar niet veel). Dat ik het niet meer precies weet komt omdat mijn moeder in een opruim stemming de PEPs bij het oud papier gooide, ze waren ineens weg. Vanaf 1967 heb ik ze nog. De meeste Roodbaard verhalen stonden in de PEP. Het verrast dat Roodbaard voor de lezers een sympathieke figuur is, terwijl hij een meedogenloze moordenaar en dief is.Vader en pleegzoon zijn voortdurend bezig elkaar te redden uit gevangenschap en penibele situaties. Dat anderen daarbij om het leven komen is ondergeschikt belang, het gebeurt dan ook grootschalig, bemanningen tellen nauwelijks mee, laat staan burgers. De tekeningen zijn bijzonder goed, het valt niet mee, lijkt me, om telkens zò nauwkeurig al die schepen en golven en landschappen te tekenen. De gezichten lijken erg veel op elkaar.

Verder, als ‘Jip en Janneke’ tegenwoordig niet meer in de bibliotheek mogen staan, dan is deze strip ook absoluut uit den boze voor mensen die een verhaal en personages niet in hun context kunnen of willen zien.

Roodbaard 1e deel

1. Roodbaard is een onsympathieke, meedogenloze schurk. Moorden en roven, geen genade. Bij een moordpartij blijft een klein kind over, Roodbaard adopteert hem en noemt hem Erik.

2. Erik wil geen piraat worden. Hij gaat in Londen studeren, maar moet Roodbaard, die gevangen is genomen, bevrijden. Daarbij verliest hij zijn alternatieve identiteit. Hij moet uit Londen vluchten.

3. Door zijn vlucht uit Londen komt hij op een eiland voor de Afrikaanse kust terecht waar een Spaans schip bezig is slaven te vangen. Erik lost het op en zeilt naar Frankrijk terug.

The Islamic Jesus – Mustafa Akyol

Ik volg de schrijver op Twitter, zodoende kwam ik aan deze titel. Hij is overtuigd moslim en heeft een uitgesproken mening over de huidige islam: die is in een crisis. Maar dat is niet het onderwerp van dit boek.  De ondertitel is “How the King of the Jews became a prophet of the Muslims”. Hij heeft hierover een studie gemaakt van de vroeg christelijke ontwikkelingen en heeft de Bijbel gelezen. Een belangrijke bevinding van hem, maar niet verrassend, is dat Jezus niet goed te begrijpen is zonder rekening te houden met zijn joodse achtergrond. Het gegeven dat God door Jezus weleens ‘Vader’  wordt genoemd, wil nog niet zeggen dat God ook echt de vader was en dat Jezus echt de Zoon van God was. Niet anders dan dat wij zoon/dochter van God zijn.

Paulus heeft met de zending naar de heidenen de monotheïstische Jezus in een polytheïstische wereld gebracht. Het idee dat Jezus de zoon van God was, was daar veel logischer, de drie-eenheid ook makkelijker te volgen.

De andere vorm van christendom, die van Jezus’ broer Jacobus was strikt monotheïstisch. Jezus was de Messias, maar hij was een gewoon mens, niet iemand om te aanbidden. Ik ben het in grote lijnen absoluut eens met Akyol. Dat wil niet zeggen dat ik moslim ga worden, maar wel dat ik monotheïst ben. De triniteitsleer lijkt toch wel een groot struikelblok, hoewel moslims het erger interpreteren dan het in feite is. Dat heeft iets met taal en cultuur te doen. Met name het woord ‘zoon’ (‘walad’) in het Arabisch, houdt een seksuele relatie in tussen beide ouders. Ondenkbaar natuurlijk, ook voor christenen. Er is een verschil tussen ‘zoon/kind van God’ en ‘Gods zoon’. Ook de joodse christenen moesten niets van de 2e term hebben. De 1e term houdt alleen een bijzondere relatie met God in, niets meer. Daarover kunnen Joden en moslims het wel eens zijn. 

De volledige doctrine van de triniteit werd vastgelegd in 381 door het Concilie van Constantinopel. 

Het Unitarisme dook in de loop van de geschiedenis telkens weer op. Een bekende unitarist was Michael Servetus, door o.a. Johannes Calvijn op de brandstapel gezet vanwege zijn Unitarische denkbeelden. Hij schreef daar een boek over: De Trinitaris Erroribus. Vanuit Polen, via Nederland werd ook in Engeland het Unitarisme weer actueel en onderdrukt. In deze visie is Jezus de Logos, het Woord, een uitlegger van Gods wil. Maar niet God!

In de islam komt Jezus terug in de eindtijd. In Medina is grafruimte voor hem gereserveerd naast Mohammed. Wat Mohammed begon zal Jezus beëindigen, daarna zal hij sterven. Jezus is echter bij veel moslims niet populair, dat lijkt vooral te maken te hebben met een antipathie voor het christendom. Erg jammer, alle Abrahamitische godsdiensten hebben veel gemeenschappelijk, hoewel het christendom met de triniteitsleer er wel uitspringt.

Perry Rhodan 103 Het Plasmamonster – K. Brandt

Het onvermijdelijke gebeurt nu : de Akonen (voorouders van de Arkoniden en technisch superieur) proberen Terra uit te schakelen door een ‘plasma’ binnen het Imperium los te laten. Dit plasma hecht zich aan iedere eiwitverbinding en schakelt zo alle leven uit. Per ongeluk komt men er achter dat in een stadje vlakbij Parijs de ziekte niet voorkomt. Daar zitten de Ara’s in een geheime bunker snode medische uitvindingen te doen om de mensheid uit te roeien. Zinloos, want dat doet iemand anders al voor ze. Maar goed, hun uitvinding blokkeert de andere plaag. Zo komt alles weer in orde. Dit is al een oud verhaal, behoorlijk gedateerd. Leuk is bijvoorbeeld dat je een telefoongesprek van Terrania naar Parijs moet aanvragen. Zo zijn er veel meer van die technische dingetjes. Vrouwen in de ruimtevloot zijn zeldzaam, er bestaat een jaren ’50 vrouwbeeld.

Sea of Ghosts – Alan Campbell

Een elite eenheid wordt ter dood veroordeeld door de keizer (een slappe sadistische sukkel) omdat ze niet voldoende eerbied zouden hebben betoond. Het keizerrijk dat hij ‘bestuurd’ is ontstaan na een overwinning op de Unmer, dat zijn een soort alchemisten, die de mensheid lange tijd in slavernij hebben gehouden. Ze hebben een chaos achtergelaten. De oceanen zijn met opzet zwaar vergiftigd en de zeespiegel blijft stijgen. Je kunt niet op zee varen zonder zware beschermende pakken. Als je in het water valt en je verdrinkt, dan leef je daarna onder water verder. Verder zijn er nog draken en telepaten. Je zou kunnen zeggen, dat wordt ook aan het eind gesuggereerd, dat het een ander universum is. Granger is de leider van de groep en ook de hoofdpersoon. Hij neemt de gevangenis van iemand over. Gevangenisbedrijven zijn lucratief. De keizer zet veel mensen gevangen maar wil daar niet voor betalen. Dat mogen de bedrijven zelf doen. Op een dag krijgt Granger zijn dochter (waarvan hij het bestaan niet wist) en haar moeder in zijn gevangenis. Dan begint het verhaal vaart te krijgen. Het is een origineel universum wat geschetst wordt, maar ook erg deprimerend. Er zijn 3 delen, ik heb alleen het eerste. Ik vind het wel een aanrader.