Categorie archief: Boek

Boeken, pocket, hardcover of ebook …

Genesis, die verlorene Schöpfung – Thariot

Het verhaal is geschreven vanuit verschillende hoofdpersonen, in verschillende tijden, in het laatste hoofdstuk komt alles samen. Op een van de polen van een planeet is een deel van een ruimteschip neergestort met aan boord een aantal jongeren. Als het verhaal begint zijn ze 19 en nog maar met zijn vijven. Alle apparatuur gaat stukje bij beetje kapot, ze zijn genoodzaakt om de kou in te gaan en een betere plek te zoeken. Dat is gevaarlijk, met name in de koude en vochtige gebieden leven monsterachtige vleeseters. Niet groot, maar met zijn miljoenen. De schipbreukelingen komen er achter dat ze klonen zijn.

Aarde, in een ver verleden. Een arkschip wordt gebouwd om naar Alfa Centauri te vliegen. Aan boord veel mensen, inclusief klonen, iedereen zal worden ingevroren. Om verschillende redenen slaat de KI van het schip alarm en er gaat onderweg van alles mis.

Terug naar de planeet, die Proxima is gedoopt. Er zijn nog meer mensen die de crash hebben overleefd, de meesten leven in hete zones, daar komen de monsters niet. In een van bunkers leeft Kira, ze is een kloon, maar dat weet niemand, zij zelf ook niet. Zij blijkt de persoon van Anna in haar hoofd te hebben.

UIteindelijk blijkt dat ze geen paar jaar door de ruimte hebben gevlogen, maar een dikke 10.000 jaar. Ze zitten dus ook niet op Alfa Centauri. Er komen ook andere wezens naar Proxima. Dat blijken 10.000 jaren verder geëvalueerde mensen te zijn. Na wat strubbelingen die uitvoerig beschreven worden, wordt alles rustig.

Een zeer kort door de bocht samenvatting. Je leest graag door, het is wel spannend, maar het verhaal wordt erg opgerekt, zo hier en daar nauwelijks te volgen. Wat mij licht irriteerde, dat de hoofdfiguren informatie afluisteren van gesprekken van anderen. Die anderen spreken zeer onnatuurlijk: ‘Weet je ook waar generaal X is, die ons op deze planeet gered heeft?’ ‘Ja, dat was geweldig toen hij ….., maar nu is hij gelukkig in de ….. waar hij …. samen met … in de kelder, drie verdiepingen naar beneden eerste deur rechts’. Tekst bij wijze van voorbeeld. Verder een alleraardigste SF roman.

How Jesus became God – Bart Ehrman

Het boek waar ik lang naar gezocht heb! Een degelijke studie over de ontwikkeling van Jezus van een apocalyptisch denkende profeet tot de Zoon van God. Duidelijk wordt ook hoe het uitgangspunt, de visie van iemand het resultaat van een gedachteproces beïnvloedt. Het hele leven van Jezus zoals in het Nieuwe Testament (NT) beschreven wordt gezien vanuit de belofte van God dat de Messias zal komen en Jezus is het. Je kunt het ook anders zien. Leuk vond ik de stelling dat Jezus zichzelf zag als de ‘Mensenzoon’, een titel die in het christendom weinig invulling heeft gekregen. Het was mij zelf al opgevallen dat bv in ‘Het Boek van Henoch’ ook gesproken wordt over de Mensenzoon, een vrijwel goddelijke figuur die het boze op aarde zal vernietigen en de Aarde zal regeren, min of meer in Gods plaats, mogelijk als diens gelijke. Het boek van Ehrman is een boeiende herinterpretatie van de Bijbel. Ook het ontstaan van de Triniteitsleer komt uitvoerig aan de orde.

Lees verder

The Chrysalids – John Wyndham

Een boek uit 1955. Het gaat over een post apocalyptische wereld. Een kernoorlog heeft de aarde verwoest. Door de hoge straling zijn er veel mutaties bij mens, dier en plant. En vergeet de bacteriën niet. De mensheid heeft overleefd, maar is naar een 16e eeuws niveau afgedaald. De Bijbel is er nog, er zijn stukken aan toegevoegd waarin beschreven wordt hoe de mens er uit moet zien, hoeveel vingers en zo. Afwijkende vormen moeten gedood worden. De hoofdpersoon krijgt met dit alles te maken en blijkt zelf ook een mutant. Een goed geschreven boek. Je hebt niet het gevoel dat het verhaal meer dan 60 jaren geleden is uitgegeven. Aanrader!

Sulwens Planeet – Jack Vance

Hoewel een groot fan van Jack Vance, had ik dit boek nog nooit gelezen. Het bevat een aantal korte verhalen, die ik niet ga samenvatten. Het zijn prachtige verhalen op verschillende planeten met bizarre culturen. Bijvoorbeeld een cultuur waarbij het verplicht is om een masker te dragen en gesprekken alleen zingend mag gebeuren onder begeleiding van een klein muziek instrument. Daarvan zijn er minstens 10 die allemaal bespeeld moeten kunnen worden.

Perfect Copy – Andreas Eschbach

Wolfgang groeit als enigst kind op in een gezin van klassieke muziek liefhebbers. Cello is het belangrijkste. Zijn vader denkt dat hij wereldberoemd gaat worden en dat hij zeer begaafd is. Zelf twijfelt Wolfgang daaraan. Hij speelt goed, maar is zeker geen genie. Waarom die voortdurende hoge verwachting van vooral zijn vader? Ondertussen is in het nieuws dat een mens voor het eerst gekloond is, enige tijd geleden al. Niemand weet waar de kloon is. Volgens de kranten is Wolfgang de kloon, maar een genetisch onderzoek kan dat niet bevestigen.

Het verhaal neemt een aantal onverwachte wendingen, leest vlot weg. Toch mankeert er iets aan het verhaal waar ik niet goed de vinger op kan leggen. Ik denk dat in ieder geval de karakters iets te 2,5 dimensionaal zijn.

Life’s Edge – Carl Zimmer

Eerste thema beschrijft het maken van neuro-organoïden, kleine bolletjes van neuronen. Ze bezitten een leervaardigheid, vormen een functionerend netwerk. Oa gebruikt om het Rettsyndroom mee te onderzoeken. Besproken wordt kort de Insular cortex en het Cotard syndroom. Een psychiatrische aandoening waarbij mensen denken dood te zijn. Dit cortex deel maakt binenkomende informatie bewust.
Daarna gaat het over het begin van leven en een compleet hoofdstuk over abortus.
Het probleem over het begin van leven wordt complexer, mu huidcellen van muizen omgevormd kunnen worden in muizen embryo’s.
Dood herkennen is niet een aangeleerd iets, maar een heel oude intuïtie.
De term cryptobiosis wordt geïntroduceerd.  Anthony van Leeuwenhoek ontdekte de Rotifers, deze diertjes kunnen na volledige dehydratie weer gewoon doorleven, net als bv beerdiertjes en nog diverse andere soorten. Deze ontdekking voedde de angst om levend begraven te worden. Al verder associërende komt hij uit bij hersendood. Tot dan was hartstilstand het doodcriterium, nu was het hersendood, voor transplantatie doeleinden. Een casus wordt aangevoerd van een hersendood waarbij de hypothalamus nog functioneert. Ben je dan ook hersendood? Het doorfunctioneren van de hypothalamus lijkt vaak voor te komen.
Het metabolisme van slangen wordt besproken. Hoewel ze in principe hetzelfde soort DNA hebben als wij, kunnen ze er heel andere dingen mee.
Vervolgens gaan we naar de ‘Slime molds’ die geheel zonder brein allerlei ruimtelijke puzzels kunnen oplossen, zonder brein.

Tot zover enige onderwerpen. De schrijver vertelt over diverse ontdekkingen die in de biologie zijn gedaan. Op zich heel interessant, maar toen ik het boek kocht, dacht ik dat het een meer wetenschaps/filosofie thema zou zijn. Leuk boek, maar ik zou het niet niet gekocht hebben als ik beter opgelet had.

Wie waren er schuldig aan de dood van Jezus? – Pinchas Lapide

De Joden in ieder geval niet! Erg interessant, maar er lijkt sinds het verschijnen van dit boek wel een en ander te zijn veranderd. Zo is bijvoorbeeld het Evangelie van Judas teruggevonden, het wordt in het boek genoemd als verloren gegaan geschrift. Lapide betoogt verder dat er in die tijd geen munten bestonden die ‘zilverling` werden genoemd, 300 jaren daarvoor nog wel. Munten werden ook niet meer afgewogen. In die tijd had je gemunte goud- en zilverstukken. Op wikipedia vind ik hele betogen over het gebruikte zilveren muntgeld. Lapide verwijst regelmatig naar oud joodse teksten. Die kon ik in vroeger niet controleren, dat kan in een aantal gevallen via internet nu wel. Het verslag over het ‘proces’ tegen Jezus wordt vakkundig onderuit geschoffeld. De evangeliën hebben allemaal een eigen versie en die lijkt niet op joodse rechtspraak van die tijd. Mogelijk was er sprake van Saduceese manipulatie. Jezus was rond het Pascha een oproergevoelig persoon en oproer wilden ze voorkomen. Beter 1 mens offeren dan een hele menigte. Een politiek nachvollziehbare beslissing. Het was niet noodzakelijk tegen Jezus persoonlijk. Pilatus is volgens buitenbijbelse bronnen een tyrannieke schurk die ook totaal niet leek op de versie die de evangeliën brengen. De evangelieschrijvers hadden er belang bij om de Romeinen zo vriendelijk mogelijk neer te zetten. Barabbas, in oudere bronnen ook Jezus geheten, is een uitvinding van de schrijvers om de Jood en de Zoon van God te scheiden. Barabbas (=zoon van de vader) en Jezus zijn dan dezelfde persoon. Dat idee is vaker geopperd. Een bijzonder boeiend boek. Ik vraag me echter af of de oud joodse literatuur die hij citeert in die tijd al bestond. Enig nawerk moet dus nog gedaan worden. Blijft overeind dat het een bijzonder vreemd en onwaarschijnlijk verhaal is.

De Logische Jezus – Jacob Slavenburg

De eigenschappen van Jezus zijn in de loop der historie behoorlijk veranderd. Dat is niet altijd in de Bijbel terug te vinden. Het kerkelijk christendom berust niet op de intrinsieke leringen van Jezus van Nazareth maar op later gevormde theologie die de leringen van Jezus achteraf aanpaste aan de eigen inzichten. Er is veel geknutseld met allerlei teksten, vooral rond de geboorte van Jezus, zijn doop en zijn dood. Hierbij wordt verwezen naar het boek van Slavenburg ‘Valsheid in Geschrifte‘. Een goed boek. (Ik had de 1e druk gekocht, uitgeleend, nooit meer teruggekregen. 2e druk gekocht, ook weer uitgeleend, nooit teruggekomen.) De rol van Jezus wordt geplaatst in de context van al langer bestaande verhalen en ideeën. Het letterlijk opvatten van de Bijbelteksten leidt tot niets. Een vleug ‘Gnosis’ is verrijkend. Ik word blij van dit soort boeken. Ze leiden altijd, zo ook nu, naar meer boeken die gelezen moeten worden. Een aanrader.

Timetravelers Never Die – Jack McDevitt

Een tijdreis verhaal. Als je eenmaal weet hoe het moet is tijdreizen heel gemakkelijk. De vader van de hoofdpersoon (‘Shel’) heeft een heel mooie methode uitgevonden. Een apparaatje ter grootte van een tennisbal met een knopje voor tijd en een knopje voor plaats. De vader is ergens in de tijd verdwenen en Shel, die de apparaatjes heeft gevonden probeert zijn vader terug te vinden. Hoe de apparaatjes werken wordt niet verteld. Maar voor privégebruik ook wel handig. Even een foutje corrigeren van 10 jaren geleden, maar dat pakt iets anders uit. Het wordt een grote tijdklit. Hij ziet zichzelf, maar de hij wordt ook door een andere versie van hemzelf bespied.

Samen met een vriend reist hij naar allerlei historische hoogtepunten, spreekt beroemde mensen en zoekt ondertussen zijn vader. De tijdlijnen worden wat chaotisch. Als één van de tijd-apparaatjes stuk gaat, wordt het apparaatje uit het verleden weer opgehaald en dan zijn er weer twee. Maar die moet je dus wel op tijd weer terugbrengen.

Op een zeker moment wordt het wat eentonig, alle bezoeken bij beroemde mensen. Het geeft wel een mooi beeld van tijd paradoxen. Leuk boek.