Tagarchief: archeologie

Ganesha in Silicon Valley – Petran Kockelkoren

Ik kwam op de titel van dit boek tijdens een klooster retraite in Thuine, ik kocht het boek onmiddellijk, het duurde echter 9 maanden voor ik er aan toe kwam.  De introductie is tamelijk vaag zoals schrijvers die vooral de indruk willen geven ‘literatuur’ te schrijven. Dat blijft de eerste twee hoofdstukken zo. Je krijgt geen benul waar het over gaat. Wat is een mythe in zijn beleving? Dat verandert in hoofdstuk 3, dat gaat ergens over.

Kockelkoren onderscheidt drie soorten mythe:

  1. Oorsprongs mythen
  2. Transitieriten
  3. Machtslegitimatie

Het gaat hier over de constructie van het ‘innerlijk’. Het besef dat we allemaal een particulier ‘innerlijk’ hebben is pas van de laatste 400 jaren, het begon met René Descartes (1596-1650), hij wordt beschouwd als de vader van de ‘objectiverende kennisvergaring’. Dat wel zeggen, zonder gevoelens.

Ik sla nu een stuk over, concluderende dat het ‘Ik denk, dus ik ben’ de oorsprong was van het particulier innerlijk. Na een stuk over de ‘camera obscura’ volgt de uitspraak het scherm van de smartphone de toegangsweg vormt voor ons verstaan van de wereld. Want: via de ogen wordt een plaatje van de wereld in ons brein geprojecteerd dat wordt afgelezen door een homunculus.

Andere onderwerpen die wel interessant zijn, zijn oa de vraag wat een volk precies is en welke rol allerlei uitvindingen daarin spelen, bv de ontwikkeling van de strijdwagen. De laatst bekende veldslag die werd uitgevochten met strijdwagens was in 1275 BCE door de legers van Ramses II en Muwetallis II van Hatti. Daarna werden nieuwe oorlogstactieken ontwikkeld. Democratie ontstond door zoiets. De Griekse hoplieten bijvoorbeeld waren zelfstandigen, ze betaalden hun eigen wapenrusting, trainden vrijwillig. Dit gaf ze ook een stem in het beleid.

Verder: de Laconische glimlach van de Boeddha, De rol van Plato en het bestaan van een klassenmaatschappij.

Etc. etc. zou ik zeggen. Zeer de moeite waard, maar dit lees je niet in een paar avondjes uit.

Varusschlacht – Bramsche Kalkriese

We bezochten vandaag het museum rondom de zogenaamde  ‘Varusschlacht’ in  het jaar 9 CE. Romeinse legioenen werden door de Germanen in een val gelokt en massaal afgeslacht. Een slachtpartij van die grootte moet zijn sporen wel nalaten en dat is ook zo. Er zijn veel restanten gevonden.

Wij waren geheel alleen in het museum en konden dus rustig alles bekijken. Het feitelijke museum is ondergebracht in de ‘Turm’, opgetrokken uit roestig ijzer. Dat was op een zeker moment modern, alles lekker laten wegroesten. Wat daar getoond wordt, is bijna niets. We begonnen met twee uitgesproken matig tot slechte filmpjes. De tweede film ging over ‘Hoe zou de wereld eruit zien als de Germanen verloren hadden’? Zinloze vraag. Verder werd uitgebeeld met poppetjes hoe groot een legioen is. Er waren een paar schedels en botjes, een paar munten, dat soort zaken. Buiten werden er bomen gesnoeid, we waren dus iets beperkt in onze bewegingsvrijheid. Maar veel was het niet. Het geheel is vooral ingesteld op scholieren, die vanuit het hele land en soms van daarbuiten komen. Als geïnteresseerde particulier kan ik het niet aanraden. Heel ver rijden voor vrij weinig.

A History of the Near East ca. 3000-323 BC

Om mijn project over het Zoroastrisme goed te onderbouwen, ben ik begonnen in het volgende boek:

This revised edition of A History of the Ancient Near East ca. 3000-323 BC integrates new research from the rapidly developing field of ancient Near Eastern history and greatly expands the guide to further reading from the first edition. The book presents a clear, concise history of the extraordinary multicultural civilizations of the ancient Near East, their political and military events, and their cultures and societies. Beginning with the emergence of writing around 3000 BC, the narrative ranges from the origins of the first cities in Mesopotamia, through the growth of the Babylonian and Hittite kingdoms, to the Assyrian and Persian empires. It ends with the transformation of the ancient Near East by the conquests of Alexander the Great.
This accessible text is accompanied by numerous maps and illustrations, and contains a rich selection of Near Eastern texts in translation. Each chapter also includes key research questions or additional text references, such as passages on the use of the Bible as a historical source, excerpts from the Epic of Gilgamesh, or the Assyrian royal annals, intended to add an additional element of comprehension to the text.

Ik heb me het nooit zo gerealiseerd, maar toen Abraham uit Ur wegtrok en de Joden honderden jaren later uit Egypte trokken, toen was het een chaotische periode. Vanuit de Bijbelvertellingen op school etc had ik altijd het gevoel– ook al wist ik beter- dat dit allemaal speelde in de begintijd, niet zo lang na de schepping. Maar in de regio waren al duizenden jaren verstreken met goed gedocumenteerde geschiedenis, met grote koninkrijken. Mittani bijvoorbeeld, wie heeft daar ooit van gehoord? Het verandert je kijk op de Bijbel behoorlijk. Een ander boek dat ik binnenkort ga bespreken, doet dat nog meer. Wordt vervolgt.