Tagarchief: fantasy

Sea of Ghosts – Alan Campbell

Een elite eenheid wordt ter dood veroordeeld door de keizer (een slappe sadistische sukkel) omdat ze niet voldoende eerbied zouden hebben betoond. Het keizerrijk dat hij ‘bestuurd’ is ontstaan na een overwinning op de Unmer, dat zijn een soort alchemisten, die de mensheid lange tijd in slavernij hebben gehouden. Ze hebben een chaos achtergelaten. De oceanen zijn met opzet zwaar vergiftigd en de zeespiegel blijft stijgen. Je kunt niet op zee varen zonder zware beschermende pakken. Als je in het water valt en je verdrinkt, dan leef je daarna onder water verder. Verder zijn er nog draken en telepaten. Je zou kunnen zeggen, dat wordt ook aan het eind gesuggereerd, dat het een ander universum is. Granger is de leider van de groep en ook de hoofdpersoon. Hij neemt de gevangenis van iemand over. Gevangenisbedrijven zijn lucratief. De keizer zet veel mensen gevangen maar wil daar niet voor betalen. Dat mogen de bedrijven zelf doen. Op een dag krijgt Granger zijn dochter (waarvan hij het bestaan niet wist) en haar moeder in zijn gevangenis. Dan begint het verhaal vaart te krijgen. Het is een origineel universum wat geschetst wordt, maar ook erg deprimerend. Er zijn 3 delen, ik heb alleen het eerste. Ik vind het wel een aanrader.

Ilithir, das erste Buch der Chroniken – Levi N. Louis

Dit boek is een zg. ‘Fantasy thriller’. De beschaving is onderaards in uitgehouwen grotten en gewelven. De beschaving bestaat uit een stuk of wat ‘Huizen’, de rest van het volk is ‘huisloos’. De twee belangrijkste huizen zijn de Cardoc en de Gra Res Tar. De Cardoc zijn krijgers, getraind tot in het absurde. De Gra Res Tar zijn vooral magiërs. De hoofdpersoon is Ither. Een andere belangrijke groep is die van de ‘schaduwkrijgers’. Die lijken op een soort orde. Iedereen kan intreden, je snijdt daarbij alle banden met het verleden af. Ook zij zijn zwaar getrainde krijgers, maar net niet zo goed als de Cardoc. De hoofdpersoon is Ither. Hij weet niet wie hij is. In dit soort verhalen weet je dan meteen dat het wel een heel belangrijk iemand moet zijn, en dat is dan ook zo. Verder leven er in het uitgebreide grottensysteem ook nog gigantische, insectachtige wezens, die zijn uiteraard slecht. Ik zal het verloop van het verhaal niet verklappen. Maar gezien de hoofdpersonen, allemaal krijgers, wordt er veel gevochten en alle gevechten, inclusief de veldslagen, worden uitvoerig beschreven. Wie stak wie waar en hoe en waarom etc. Gelukkig hebben ze ‘geesthelers’ die de meeste wonden snel kunnen verhelpen.

Ik vind het een matig boek. Allemaal heroïsche mensen of juist hele slechte. Ik heb mogelijk teveel van dit genre gelezen en dan neemt de voorspelbaarheid toe. In ieder geval ga ik niet het vervolg lezen.

The Sword of Goliath – Anthony Jones

De titel kwam ik tegen bij ‘Goodreads’. Iemand schreef dat ondanks aanvankelijke twijfel best wel een aardig boek was. De hoofdpersoon in dit verhaal is ene Jake, van Jakob. Hij zit in de gevangenis, levenslang vanwege de moord op zijn vrouw. Hij is echter onschuldig. De moord werd gepleegd door een demon met de naam Soltar, een gevallen engel. Maar dat weet Jake niet. Na 3 jaren krijgt hij een celgenoot, het klikt onmiddellijk. Deze celgenoot, Stephen, vertelt na enige tijd dat Jake een halve engel is en hij laat hem ontwaken. In deze wereld zijn nog steeds de nakomelingen van de gevallen engelen, de goeden dat zijn de Shaddai en de slechten de Grigori. Nu hij eenmaal ontwaakt is, is zijn waarnemingsvermogen ook toegenomen. Hij ziet bij de Shaddai een witte aura, bij de Grigori een groene, ook als de betrokkenen nog niet ontwaakt zijn, dus geen idee hebben waar dit over gaat. Verder kan hij in de geest naar het ‘Grensgebied’, dat is de wereld tussen hemel en aarde. Hij treft daar zijn vrouw, die teruggekomen is uit de hemel om hem te helpen. Want aan Jake de taak om het Zwaard van Goliath terug te vinden. Om uiteindelijk te kunnen winnen van de Boze, zijn er een stuk of 12 artefacten nodig, waaronder dus dit zwaard, maar ook de Boog van Jonathan en nog meer. Het lijkt een beetje op een computerspel. Ondertussen is een politieman (Sam) bezig alle vreemde gebeurtenissen te onderzoeken, hij komt tot de conclusie dat er occulte zaken spelen. Hij zoekt hulp bij een professor in occulte zaken. Die professor is natuurlijk vrouw, jong en bloedmooi en in het volgende hoofdstuk hebben ze al een relatie. Het verhaal speelt zich wisselend af in transdimensionele gebieden en gewoon op aarde. Allerlei Oudtestamentische figuren treden op, zoals Samuel, Michael, de heks die voor Saul de geest van Samuel opriep etc.
De afloop laat zich raden. Dit boek is het eerste van de schrijver. Dat meenemende, denk ik dat hij knap werk heeft geleverd. Maar de personages zijn allemaal wat tweedimensionaal (hoewel het verhaal zich in meerdere dimensies afspeelt), of slecht of goed. Ik denk niet dat ik het tweede deel ga lezen.

Bewaren

The Dawning of Power – Brian Rathbone

Toch maar weer eens een fantasyboek, en meteen een trilogie. Deze band bevat de volgende titels: Call of the Herald, Inherited Danger, Dragon Ore.Het is een leuk verhaal en bevat alle fantasy elementen: de hoofdpersoon blijkt niet alleen de uitverkoren heraut te zijn, maar ook nog van adel. Aan het eind komen er ook nog draken tevoorschijn. Aardig is wel , dat profetieën zelfvervullend zijn: als je erin gelooft, dan komen ze ook uit. Zo is het ook met de Herald. Iedereen denkt dat zij het is, ze voegt zich in die rol en wordt het dan ook. De hoofdpersonen zijn nogal tweedimensionaal. Van enige infrastructuur is nauwelijks sprake.