Tagarchief: Franciscus

The Poverty Of Riches – Kenneth Baxter Wolf

PovertyOfRichesEen uniek boek over de heilige Franciscus. De vraag is eigenlijk: was hij wel arm? En zo ja, waarom dan? Is armoede een deugd? Waarom zijn de armen dan niet blij? Wat deed Franciscus dan voor de armen?

Volgens de schrijver zit het Zo: hij kwam uit een rijke famile, had een rijke infrastructuur. En je kunt wel van alles afstand doen, maar dat maakt je niet arm. Opvallend is dat de beweging korte tijd later zoveel geld en goederen op zich af zag komen, dat je je kunt afvragen of ze wel iets met armoede hadden. Het is beter te stellen dat Franciscus zich onthechtte van alle goederen, ja, zelfs overgevoelig reageerde. Hij deed armer dan de meeste armen waren, zie zijn kleding. Tegenwoordig loop er nog zoe iemand rond rond het Vaticaan. Niet normaal arm gekleed, maar extreem. Jutezakken. Om een punt te maken. En dat deed Franciscus. Maar echt arm zijn, dat deed hij niet.
Hij deed ook vrijwel niets voor de armen. Die halen ook niet uit Franciscus daden en leven dat zij nu iets geweldigs doen. Franciscus was bezig met zijn eigen ziel.
De schrijver noemt nog broeder Raymon uit Piacenza , die zelf uit eenvoudig milieu kwam. Hij was begaan met het lot van de armen. Maar hij had weinig volgelingen en werd dan ook niet beroemd. Wel heilig.

Zie ook dit krantenartikel

De Franciscaanse Belofte – Mark Heirman

Franciscaanse belofteDe schrijver vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de Franciscaanse boodschap niet aanslaat, terwijl we toch in uiterst Franciscaanse tijden leven. Met veel verandering, oorlog, beschadiging van het milieu, honger en armoede. Het ligt niet aan de boodschap van Franciscus, maar aan wat er met de boodschap gedaan is, de afgelopen honderden jaren. De Franciscaanse beweging werd al snel overgenomen door de kerk, die vervolgens regels kon gaan dicteren. Er ontstonden kloosters, waarin de broeders en zusters zich konden terugtrekken, in plaats van zich in de wereld te storten. Er ontstond een duidelijke hiërarchie. En eerste orde Franciscaan stond boven een tweede orde Franciscaans (Claris) en die weer boven de derde orde. Die laatste groep betreft de ‘leken’ die volgens het Franciscaanse ideaal willen leven. De schrijver betoogt dat dit onderscheid uit den boze is. Als iemand celibatair in een klooster wil gaan zitten, dan is daar niets mis mee. Maar dat wil niet zeggen dat zij daarom hoger op een bepaalde ladder staan. De banden met de kerk moeten losser, en die kerk zou zelf eens moeten meegaan met de tijd in plaats van zich in te graven in middeleeuwse regels en dogma’s.
De belangrijke Christelijke (en dus ook Franciscaanse) beginselen zijn: Armoede, kuisheid en gehoorzaamheid.

Armoede: Vrijwillige armoede is een deugd, opgelegde armoede een ramp.
Kuisheid: Een leven waarin je seksualiteit wordt opgenomen in een duurzame en liefdevolle relatie, in welke vorm dan ook.
Gehoorzaamheid: Democratische en wederzijdse gehoorzaamheid. Luister naar elkaar.