Tagarchief: Karen Armstrong

St. Paul, The misunderstood Apostle – Karen Armstrong

Dit boek beschrijft het leven van de apostel Paulus. Belangrijkste bron zijn de Nieuwtestamentische boeken. Er zijn ook wel enige buitenbijbelse bronnen, maar niet veel. De Handelingen der Apostelen is een beetje verdacht, te veel wonderen en historisch ook dubieus. Er wordt van uitgegaan dat 7 brieven echt van Paulus zijn, namelijk 1 Thessalonicenzen, Galaten, 1 en 2 Korinthe, Philippenzen, Philemon en de Romeinenbrief.
De rest: Kolossenzen, Efeze, 2 Thessalonicenzen, 1 en 2 Timoteüs en Titus werden geschreven door anderen onder zijn naam geschreven in de late tweede eeuw.
Er zijn ook teksten toegevoegd die niet van Paulus zijn. Te denken valt aan de vrouwonvriendelijke teksten.
Dit boek bevat veel informatie die je na één lezing nog niet allemaal hebt verwerkt. Twee keer lezen is niet overbodig. Er staan ook wel grappige dingen in. Paulus werkte als tentenmaker. Zwaar werk met zware stof. Ruwe handen kreeg hij daarvan die hem het schrijven onmogelijk maakten. Hij dicteerde daarom liever. Over de dood van Paulus is niets bekend. Zijn terechtstelling in Rome is zeer speculatief. Clemens, de bisschop van Rome in 96 CE spreekt niet over Paulus zijn dood aldaar, maar suggereert dat hij naar Spanje is getrokken en daar gestorven is. Een andere mogelijkheid is dat hij gewoon als lastpost geëxecuteerd is. Bij de Romeinen uit die tijd niet ongebruikelijk.
Ik kan dit boek zeker aanraden.

Islam, A short history – Karen Armstrong

Er wordt, zoals de titel al aangeeft, een overzicht gegeven van de geschiedenis van de Islam. Ik ga dat niet allemaal samenvatten, die Arabische namen zijn lastig. Duidelijk is wel dat de Islam een hele ontwikkeling heeft doorgemaakt. Wat we nu zien, is niet hetzelfde als een paar honderd jaar geleden. Volgens Armstrong is de primaire Islam vredelievend, beschouwt de andere monotheïstische godsdiensten als gelijkwaardig. De belasting voor dhimmi’s zou ook van een andere periode zijn. De Islam is sterk politiek betrokken. Hier, in deze maatschappij moet een eerlijke en goede maatschappij ontstaan. Als alles volgens de regels van de Koran gebeurt, dan loopt het allemaal wel. Maar natuurlijk komt er meer bij kijken. Het ging al vrij vlot na de dood van de profeet mis. Gedoe over de opvolging (dat was een kalief), maar om de bevolking te kunnen voeden moest er wel wat veroverd en geplunderd worden, en binnen de kortste keren ontstond er een enorm rijk. En dat doet wel wat met zo’n kalief. Ze kregen kapsones. Maar dat werd door de volgelingen van de Profeet niet goedgevonden. Je voelt het al aankomen, het rijk viel wat uiteen, er ontstonden verschillende visies op de Koran. De afgelopen 200 jaar zijn voor moslims lastig geweest vanwege de opkomst van het Westen. De Europeanen begonnen naar hartelust te koloniseren en zich met allerlei zaken te bemoeien. De kruistochten waren tot dat moment vrijwel vergeten binnen de moslimwereld. Gezien het totale gebied waarbinnen de Islam zich afspeelde,waren de Kruistochten een marginaal verschijnsel. Maar ineens stond het weer vers in het geheugen. Nogmaals, het boek is erg uitgebreid, laat ik afsluiten met het verschijnsel fundamentalisme. Wanneer een religie wordt vernederd en afgeserveerd, dan trekt men zich terug op oude bastillons. Men gaat terug naar de oude waarden zoals de fundamentalist die ziet. Bijvoorbeeld het volledig wegbergen en versluieren van vrouwen. Bepaald niet het idee van de Profeet (PBUH). Denk maar aan de Taliban en vele Pakistaanse stamhoofden. Het feit dat sommige moslims zo gek zijn dat ze zichzelf opblazen met vele anderen erbij, geeft aan dat ze zich met de rug tegen de muur voelen staan. Een groot deel van het hedendaagse moslimfundamentalisme heeft het westen over zichzelf afgeroepen. Geert Wilders, hoe oprecht zijn zorgen ook mogen zijn, zal dit probleem ook alleen maar vergroten. Dit boek is politiek correct, je vraagt je af waarom je nooit eerder in de verleiding kwam om Moslim te worden. De Kruistochten waren erg, de veroveringen van de Arabieren normaal en logisch, dat valt me wel op. Los daarvan: een aanrader!