Tagarchief: Mithras

Mithras de geheimzinnige god – M.J. Vermaseren

MithrasIn dit boek, uitgegeven in 1959, wordt gesteld dat Mithras in ieder geval in de 14e eeuw voor Christus, al bekend was bij het koninkrijk Hatti (de Hittieten) en het rijk Mitanni. Ik meen dat beide koninkrijken een arische achtergrond hadden. Hij wordt aangeroepen in een verdrag dat tussen beide staten werd gesloten. In de Veda’s komt hij vaak voor, één van de betekenissen van zijn naam is hier ‘verdrag’. Ook bij de oude Perzen is hij bekend. In de Avesta komt hij voor. Het belang van Mithras verschilt per periode en het gebied waarin hij werd vereerd. Soms was hij net zo machtig als Ahura Mazda en Varuna, de andere keer niet. In de Avesta is hij een helper (Yazata) van Ahura Mazda in de strijd tegen Ahriman, de macht van het kwaad.
Zarathustra heeft de macht van diverse goden behoorlijk ingeperkt. Mithras was één van hen. Hij vormde het veelgodendom om tot een vorm van monotheïsme met Ahura Mazda als oppergod. Maar als Zarathustra wordt vermoord, duurt het niet lang of Mithras is weer in volle glorie aanwezig, zij het als een schepsel van Ahura Mazda, maar wel bijna net zo machtig.
In heel Europa zijn Mithras tempels te vinden. Ze vallen op door een identieke indeling. In Londen is nog niet zo heel lang geleden een gaaf exemplaar opgegraven. Ook in Rome, waar een door christenen verwoest Mithraïcum werd gevonden (wat Moslims tegenwoordig doen, konden christenen vroeger ook erg goed). Mithras was erg populair bij Romeinse legionairs. Er is verder weinig bekend over de inhoud van de religie.