Tagarchief: New Scientist

New Scientist Special 2019 -The Brain

Intelligentie

Intelligentie wordt gezien als het vermogen om logisch te kunnen redeneren, leren, plannen en problemen te kunnen oplossen. Mensen die goed zijn in een van deze vaardigheden, zijn dat meestal ook in de andere. Het wordt ‘algemene intelligentie’ of ‘g’ genoemd. Emotionele intelligentie is een mengsel van g en persoonlijkheid. Creativiteit is gerelateerd aan ‘g’: er is een lineair verband tot een IQ van 120, daarna wordt het onduidelijk. Onderwijs is tot nu toe de enige interventie die het IQ kan verhogen (iets dat niet te streng moet zijn, las ik in de Volkskrant, dat is niet woke en vooral racistisch, typisch voor witte mannen). Het is verder sterk genetisch bepaald. IQ testen zijn betrouwbaar, dat is niet het geval met de korte testjes op internet. Het IQ van bv geadopteerde kinderen correleert meer met de biologische dan met de adoptiefouders. Ongeveer 50% van het verschil in IQ is genetisch bepaald. Genen willen overigens niet zeggen dat je ook een bepaald IQ gaat krijgen, maar bepalen wel een soort bovengrens.

Negatieve invloeden zijn o.a. voedingsdeficiënties, darmparasieten, loodvergiftiging etc.

 • Het boosaardig genie: psychopaten hebben meestal een beneden gemiddeld IQ maar manipuleren zich naar de top.
 • Mensen met een hoog IQ zijn vaak bijziend: dat komt doordat er veel gelezen wordt, maar er kan ook een genetische link zijn. Dit verschil verdwijnt met de komst van ‘tablets’ en smartphones.
 • Verstrooide professor: niet erg gekoppeld aan IQ.
 • Mensen die er goed uitzien zijn meestal ook intelligenter.
 • Tijdens de zwangerschap neemt het hersenvolume af en wordt het korte termijn geheugen slechter, dit herstelt zich na de zwangerschap.
 • Een erg hoog IQ is gerelateerd aan bipolaire stemmingsstoornis.

 De grootte van de hersenen is niet sterk gecorreleerd aan intelligentie, de hersenstructuur wel. Die structuur verschilt tussen mannen en vrouwen. Er is geen verschil in IQ tussen mannen en vrouwen, mannen komen echter meer voor aan beide uiteinden van het IQ spectrum.

Lees verder

New Scientist 3311 (engels) – 05.12.2020

Artikel ‘Our restless minds’.

In onze hersenen zijn er circuits die betrokken zijn bij ‘Empathie’  en bij ‘patroon/systeem’ herkenning. Dit ontstond ruwweg zo’n 100.000 jaar geleden om pas goed op gang te komen in de laatste 40.000 jaar. Er vindt dan een sterke toename plaats van allerlei artefacten bij archeologisch opgravingen. Denk aan uitvindingen als de speer, pijl en boog, de fluit. Dit heeft volgens de schrijver een genetische basis en lijkt dus een evolutionaire verbetering. Oudere mensensoorten hadden minder gereedschap en andere cultuur uitingen.

De empathie omvat cognitieve empathie (theory of mind) en affectieve empathie. Bv sieraden draag je omdat je denkt dat andere mensen die mooi vinden (en misschien wel jaloers zijn). Maar om ze te kunnen maken is er meer nodig.

Bij patroonherkenning gaat het in feite om de waarneming dat gebeurtenis A het gevolg B heeft. Indien A, dan B. Voer dat door en uiteindelijk maak je gereedschappen. Mensen hebben zowel empathie als systeemherkenning. Dat varieert van bijna uitsluitend empathie tot bijna uitsluitend systeemherkenning. Hoe meer systeemherkenning, hoe meer ‘autistiforme trekjes’. Je ziet dit vooral bij natuurwetenschappen, techniek, wiskunde etc. Hoe hoger hun ‘systeemscore’, hoe beter ze in deze disciplines zijn.

De schrijver heeft in 2017 voor de VN een betoog gehouden waarbij hij aandacht vroeg voor ‘hypersystemizers’ die het vaak sociaal erg moeilijk hebben, maar die wel een belangrijke rol in de wetenschap spelen. Met name zij zijn verantwoordelijk voor uitvindingen en vooruitgang, aldus de schrijver.

Artikel ‘Mindset’

Mindset, overtuigingen zijn bepalend voor het ervaren van situaties. Als voorbeeld wordt de Noorse winter genoemd. Vele noren vinden dat een mooie tijd met allerlei leuke eigenaardigheden. Niet  Noren die daar moeten verblijven denken daar anders over en dat maakt dat het een vervelende tijd is.

Artikel Vulkanisme op andere planeten in het zonnestelsel.

Dat komt tamelijk veel voor met verschillende oorzaken. Vulkanen zijn een teken dat een planeet/maan geologisch actief is. De kansen dat daar leven is of ontstaat nemen daardoor toe.

New Scientist feb 2015 nr 19

NewSci-geluk1. Geluk op bestelling

2. Meten is weten, een kwestie van geluk

1. Geluk op bestelling

Waar worden mensen gelukkig van? Dat verschilt nogal, zo blijkt. Dit artikel gaat over onderzoek naar de  lichaamsperceptie. Er werden drie voorbeelden genoemd. Een beschreef dat als een geblinddoekte proefpersoon op een tafel tikt en via een geluidsbox wordt ditzelfde geluid over een grote afstand weergegeven, de persoon het gevoel krijgt dat zijn armen lager zijn dan hij altijd dacht. Een ander voorbeeld was: de proefpersoon ziet zijn tong op de camera, maar dat is eigenlijk een andere tong. Beide tongen worden bestreken met een vochtig wattenstaafje. Maar de proefpersoon ziet en voelt slechts één tong. Dit wordt herhaald met de mededeling dat er nu met citroenzuur gesmeerd gaat worden. Op de echte tong wordt gewoon water gebruikt. Toch geven diverse proefpersonen aan dat ze zuur proeven! Als je sandalen draagt met speciale sensoren die er voor zorgen dat je bij elke stap die je zet je het geluid van een lichte persoon met een luchtig stapje hoort via de aangekoppelde koptelefoontjes, dan voel je jezelf al heel snel vederlicht. Deze illusie gaat vrijwel direct voorbij als je de schoenen uitdoet. Een bekende is ook: een rubber hand ligt duidelijk zichtbaar op de tafel. De proefpersoon heeft zijn hand onder de tafel. Beide handen worden met een wattenstaafje bestreken. Het gevoel dat de rubberhand de eigen hand is, wordt nu erg sterk! Wij hebben dus een lichaamsbeeld op basis van proprioceptie en zintuiglijke indrukken. Een hersengebied in de rechter temporoparëtale kwab speelt een rol bij de vorming van ons lichaamsbeeld. Dat beeld blijkt makkelijk te manipuleren. In het boek ‘The Illusion of Conscious will’ van Peter Carruthers worden ook veel van dit soort experimenten besproken. In het boek ‘Maya’ van Richard L Thompson komen dit soort verhalen ook aan de orde. Thompson gebruikt deze bevindingen om aannemelijk te maken dat onze waargenomen realiteit mogelijk ‘Maya’ illusie is, dat we eigenlijk in een soort virtuele realiteit leven. Het brein lijkt dus een soort interpretatie te geven van onze waarnemingen. Een interpretatie die makkelijk manipuleerbaar en dus onbetrouwbaar is. Onder invloed van geluidsmanipulatie bij lopen, kun je je dus lichter voelen en gelukkiger. Zo bleek dat geluidsmanipulatie ook de ervaring van de omvang van de taille kan beïnvloeden. Alle eerder genoemde voorbeelden komen zijn te begrijpen vanuit de theorie van ‘Voorspellend Coderen’. Op basis van zintuiglijke gegevens wordt de situatie en het te verwachten verloop berekend en geïnterpreteerd. Het blijkt dat mensen met eetstoornissen vatbaarder zijn voor dit soort illusies, de ‘rubberen hand’ wordt met name genoemd. Het verschijnsel dat de manier waarop ons lichaam eruitziet, aanvoelt en beweegt, invloed heeft op ons denken en gedrag heet ‘Embodied Cognition’. Body Dysmorphic Disorder is een storing hiervan. Een verandering van lichaamservaring kan je blijer maken, dat is de relatie met het thema ‘Geluk’.

—Boven—

2. Meten is weten, een kwestie van geluk

Geluk is moeilijk te meten. Daarom is er een goede definitie nodig: ‘Geluk is een betrekkelijk constante toestand van overwegende tevredenheid met het leven als geheel’. De VN hanteert 6 voorwaarden:

 1. Inkomen
 2. Levensverwachting
 3. Iemand hebben waarop je kunt rekenen
 4. Vrijheid in het maken van levenskeuzes
 5. Vrij zijn van corruptie
 6. Vrijgevigheid

Saoedi-Arabië scoort lager dan je zou verwachten vanwege de gemiddelde rijkdom. Brazilië scoort hoger. Volgens de VN staat Nederland op de 4e plaats achter Denemarken, Noorwegen en Zwitserland. Ons eigen geluk wordt beoordeeld op basis van een affectieve en een cognitieve component. Affectief is het gekoppeld aan het ‘Brain Reward Centrum’. Het vervullen van allerlei behoeftes geeft gevoelens van genot en plezier door het vrijkomen van o.a. dopamine. Sommige culturen of religies staan mensen niet toe om te genieten, daar wordt je aantoonbaar ongelukkig van. Voor het cognitieve heb je het ‘Default Mode Network’. Je denkt na en beseft gelukkig te zijn. Dat is misschien wel de beste benadering. Relativeren dus en eventueel mediteren. Teveel activiteit in het ‘Brain Reward System’ leidt tot gewenning en uiteindelijk tot verslaving. Zorg er dus voor dat allebeide systemen ongeveer even actief zijn. Let op hoe vaak het woord ‘genieten’ valt in allerlei reclames. Dat is duidelijk voor het Reward deel bedoeld, voor de obsessionele zucht naar geluk.

—Boven—